Příznaky cukrovky

Příznaky cukrovky jsou závislé na jejím typu. Příznaky cukrovky bývají u každého podobné, ale mohou existovat i výjimky. Příznaky cukrovky závisí na množství inzulinu v krvi a jeho tvorbě a také na tom, jak rychle se cukrovka vyvíjí. Mezi nejčastější příznaky cukrovky patří úbytek váhy, nechutenství. Příznakem cukrovky je i to, že člověk necítí hlad, tudíž nemá potřebu jíst. Dalším příznakem je zvýšená žízeň, nebo naopak zvýšené močení ve dne i v noci. Člověk trpící cukrovkou bývá často slabý, malátný a unavený, což jsou další příznaky cukrovky. Vyskytuje se i časté svědění na kůži. Jako další příznak cukrovky může být bráno snížení – člověk špatně vidí. Tyto příznaky cukrovky jsou nejcharaktičtější, ale můžeme se setkat i s jinými příznaky cukrovky- kómatem,páchnutím z úst, zažívacími problémy nebo průjmy. Pokud člověk u sebe zpozoruje nějaký z příznaků cukrovky, měl by navštívit lékaře a podstoupit vyšetření.