Cukrovka II. typu

Cukrovka 2. Typu je jedním z několika typů cukrovek. Cukrovka 2. Typu se u lidí vyskytuje nejčastěji. Cukrovka 2. Typu se většinou objevuje v průběhu života a náchylní k ní jsou lidé středního nebo staršího věku. Při onemocnění cukrovky 2. Typu má postižený problémy se vstřebáváním a tvorbou inzulinu. Lid trpící cukrovkou 2. Typu m mají právě sníženou hladinu inzulinu, ale vyskytují se i takové případy, které mají hladinu inzulinu normální a přesto cukrovkou 2. Typu trpí. Touto nemocí trpí většinou ti, co nedbají o zdraví životní styl, trpí nadváhou nebo jsou lidí a chybí jim sport. Cukrovka 2. Typu jde rozpoznat podle různých příznaků. Mezi nejčastější příznaky cukrovky 2. Typu patří únava a malátnost, rozmazané vidění nebo také vyrážky na kůži. Za další příznaky cukrovky 2. Typu považujeme i vysoký krevní tlak, časté infekce, vysoký krevní tlak. Léčba cukrovky 2. Typu spočívá v celkové úpravě našeho životního stylu. Někdy je nutné užívat i léky předepsané lékařem.